Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás

Program | Részvétel | Regisztráció | Helyszín | Kapcsolat | Szervezők

Aktuális hírek | Képgaléria | Fotópályázat | Mesemondás

Projekt | Könyv

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Neveléstudományi Tanszéke, Vizuális Nevelési Tanszéke, Természettudományi Tanszéke, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara


Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás

címmel
kétnapos rendezvényt szervez az ELTE TÓK minden tanszékének aktív
támogatásával és részvételével.

A konferencia időpontja: 2014. november 20–21. csütörtök–péntek.

Helyszín: ELTE TÓK épülete, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának szakmai profiljába illeszkedik a kortárs kulturális élet e jelenleg még felfedezetlen területének, a gyermekkultúrának szakszerű ápolása, kutatása, valamint az értékőrzés és értékteremtés. Ezért több szempontból is kiemelkedő szakmai jelentőségű Karunk számára egy olyan konferencia és kiállítás megszervezése, mely nem profitorientált, hanem szakmai, multidiszciplináris szempontból közelít a gyermekkultúra értékeihez. A rendezvény alapvető célja annak megláttatása, hogy a gyermekkultúrával, gyermekművészettel foglalkozni egyet jelent a gyermeki tanulással szakértő módon foglalkozni. Ez a szemléleti kiindulópont alkot hidat a készülő konferencia és kiállítás, illetve a Tanító- és Óvóképző Kar küldetése között.

A konferencia nyelve: magyar és angol.

A konferencia tervezett résztvevői: társintézményeink, hazai pedagógiai intézetek, határon túli magyar tannyelvű pedagógiai intézetek, valamint a külső oktatási helyszínek munkatársai.

A rendezvény célközönségét konferenciánkon a tudományos, szakmai közönség képezi, egyben számítunk a hallgatók, illetve a tudatos szülők részvételére. A kiállítást hallgatók, szülők, valamint – a rendezvény unikális témájára tekintettel – az ország különböző részeiről érkező érdeklődőkre alapozzuk.

A konferencia tervezett programja: plenáris előadások, tematikus szekciók, műhelymunkák egyetemi hallgatókkal és gyerekekkel, kiállítások, intézmények bemutatkozásai, művészeti produkciók, szakmai műhelyek.

Témakörök:

    1. Az oktatás és a nevelés kultúrája
    2. A gyermeki játék, játékszerek, a jelen és a múlt
     gyermekjátékai, játszási szokásai
    3. A gyermekért és a gyermek által művelt művészetek
     (a) gyermekirodalom
     (b) ének, zene, tánc
     (c) a gyermekvilág számára készült tárgykultúra
     (d) gyermeki ábrázolás
     (e) bábszínház, gyermekszínjáték, drámajáték
     (f) fotó, film, televíziózás, rádiózás, az internet kultúrája
    4. A gyermek által létrehozott és működtetett kultúra
    5. A gyermekkultúra történeti vonatkozásai

A Gyermekkultúra Kiállításra várjuk valamennyi témakörünkhöz kapcsolódóan iskolák, óvodák, bölcsődék, művészetpedagógiával foglalkozó szakemberek anyagait. A kiállításon bemutatkozhatnak művészetpedagógiával foglalkozó intézmények is. A kiállítási anyagokhoz az ELTE TÓK – előzetes egyeztetés után – termet és felületet is biztosít.

Komplex szemléletmódjával, izgalmas témáival a rendezvény egységben láttatja a művészet-pedagógiákat, a gyermekért és a gyermek által alkotott művészetet, egyben kibővíti a kultúra általános fogalmát, annak gyermekkel kapcsolatos vonatkozásaival.

A konferencián való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. A beérkezett szakmai anyagokat elbíráljuk.

Várjuk jelentkezésüket!

A hamarabb beérkezett szakmai anyagok és ötletek elsőbbséget élveznek a szakmai program összeállításában.

Partnereink  |  Gyermeknevelés  
ELTE TÓKKaposvári EgyetemMagyar Pedagógiai Társaság OFI ELTE Hagyományok Háza